เกาะติดสถานการณ์ covid-19 8

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาฯ นาอ้อ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บมค.บ้านไผ่ และเทศบาลฯ ร่วมดูแลชาวบ้าน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านมั่นคงทับปลา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุน สวก.ต.เชียงใหม่ สนับสนุนจุดคัดกรอง สภาฯ ร่วม รพสต.พันวา รณรงค์และผลิตหน้ากากป้องกันฯ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุน สวก.และสภาฯ หนองบัวใต้ คัดกรองสมาชิกและมอบเงินยังชีพ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : รพ.ขอนเเก่น ลงติดตามอาการผู้ป่วยคนไร้บ้านขอนแก่น​

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชน หารือผู้ว่าฯ อุดรธานี ช่วยเหลือชุมชนในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต. ทะเมนชัยจับมือเทศบาลตำบลทะเมนชัย ร่วมบริจาคผ้าเพื่อผลิตหน้ากาก พร้อมหนุนตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังโควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เครือข่ายบ้านมั่นคงเมือง จ.สระบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน​ ประชุมทำความเข้าใจโครงการบ้านพอเพียง (เมือง) และโครงการพัฒนา​คุณภาพชีวิต​ ปี 2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี จัดเวทีทำความเข้าใจตำบลรูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น โดยสภาองค์กรชุมชนตำบล (ชุดความรู้)

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด