ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคเหนือ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ และขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมขนสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ สำหรับดับไฟป่า เพื่อกระจายและส่งมอบช่วยเหลือสภาองค์กรชุมชนตำบลกระจายทุกโซนอำเภอ

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแรงร่วมใจทำกับข้าวเลี้ยงดูสมาชิก ประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น ในขณะที่ สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนต้นตาล จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าแจกจ่ายข้าวสาร และไข่ไก่ บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ช่วงวิกฤติ Covid-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กร​ชุมชน​ตำบลห้วยขุนราม​​ จ.ลพบุรี​ ร่วมกับ ท้องถิ่น แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือ แก่ผู้แทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าซ่อมแซมบ้านพอเพียงแก่ผู้เดือดร้อนในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหัวปลวก ร่วมกับ ขบวนฯ จ.สระบุรี จัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการธุรกิจชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กลุ่มแม่บ้านอาสาบ้านมั่นคงอีสาน ช่วยทำหน้ากากแจกคนในชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการสหกรณ์เคหะมั่นคงพัฒนาจำกัดลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยในชุมชน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง “โควิด 19”

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1586743940360

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัด​พิจิตร​ : ยืนยัน​ยัง​ไม่​พบ​ผู้​ติดเชื้อ​ โควิด19 เตรียมมาตรการ​รับ​สถานการณ์

พิจิตร / ยืนยัน​ยัง​ไม่​พบ​ผู้​ติดเชื้อ​ โควิด19 เตรียม…

อ่านรายละเอียด