ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 138028

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ติดตามรู้เท่าทัน ไวรัส COVID ~19 ” เมืองธรรมเกษตรอำนาจเจริญ “

อำนาจเจริญ / ติดตามรู้เท่าทัน ไวรัส COVID ~19  ” …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 111370257

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ทต.พนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการณรงค์ ไม่ชื้อ ไม่ขาย ไม่บริการ คนไม่ใส่หน้ากากอนามัย และไม่ใส่ใจมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด -19

อำนาจเจริญ / ทต.พนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 338811

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา อ.สามพราน ร่วมกับ อบต.ยายชา และกลุ่มจิตอาสา จัดทำหน้ากากอนามัย ไปถวายพระภิกษุ

นครปฐม / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา อ.สามพราน ร่วมกั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 19357848

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน ต.เมืองลีง จัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับสมาชิกเบื้องต้น 1,000 ชิ้น

สุรินทร์ / กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน ต.เมืองล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 107560

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน อสม. ลงพื้นที่ คัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กทม. โดยการตรวจวัดไข้ ซักประวัติ

กาญจนบุรี / ตำบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจบุรี กำนัน ผู้ใหญ่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 974947

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด อ.นครชัยศรี มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนียด จำนวน 2 ชุด

นครปฐม / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด อ.นครชัยศรี มอบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาเกาะติดสถานการณ์ covid-19 159a9105

พอช.จัดประชุมสำนักงาน 5 ภาคและเครือข่ายบ้านมั่นคงผ่าน VDO Conference ถกมาตรการพักชำระหนี้บ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด

พอช./ สำนักสินเชื่อ-สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน พอช. จัดปร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91448396 3102247619806810 2850394396480765952 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการตำบลบานา มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้น/ตำบล

ปัตตานี /เรื่องดีๆจากปัตตานี กองทุนสวัสดิการตำบลบานา มอ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91080454 3102376116460627 4984973720750653440 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการตำบลมะกรูด ร่วมกับเทศบาล อสม กำนันผู้ใหญ่บ้าน แจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน

ปัตตานี / เรื่องดีๆจากปัตตานี กองทุนสวัสดิการตำบลมะกรูด…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 61229

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ฝ่าสถานการณ์โควิท-19 ร่วมพลังสานต่องานในชุมชน

อยุทธยา / ฝ่าสถานการณ์โควิท-19 ร่วมพลังสานต่องาน ในชุมช…

อ่านรายละเอียด