ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 55938

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านสุขใจที่พอเพียง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  โดยนางสาวพรรณทิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 147398658

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางหนูจันทร์ เกาะแก้ว ชาวบ้านโนนสร้างคำ หมู่ 15 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

“ตนเองเกิดและอยู่อาศัยที่ตำบลไร่ใต้ตั้งแต่กำเนิด มีครอบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Img 7918

รมว.พม.มอบของขวัญปีใหม่ ‘บ้านพอเพียง’ ที่ จ.อุบลฯ-ระยอง ขณะที่ พอช.ตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยปีนี้ 21,115 หลังทั่วประเทศ

นายจุติ รมว.พม. (ที่ 2 จากซ้าย) มอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 83827522 2803786776348330 8953676261356470272 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เดินหน้าแผนพัฒนาทะเลน้อย

  สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพนางตูงและสภาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 83837179 2804691112924563 6715997539931258880 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พิธียกเสาเอก “สร้างบ้านคนจนชนบท…อนาคตชุมชนคนไร้ที่ดิน”

บ้านมั่นคงชนบท : 20 ปีพอช.พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1580440459019

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายสุชินทร์ เอี่ยมอินทร์

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1580440447094

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายบรรจง พรหมวิเศษ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1580440340149

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายอวยชัย สุขประเสริฐ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1580440326837

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ผญ. ละอองดาว ลีลาน้ำเที่ยง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1580440312321

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางสาวสุดใจ มิ่งพฤกษ์

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด