สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนจัดการตนเอง สร้างสุขในชุมชน ตำบลบางพลีใหญ่

ตำบลบางพลีใหญ่ ตั้งอยู่ในเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างบ้าน สานฝัน สร้างพลังพี่น้องเทศบาลตำบลปากน้ำ

เทศบาลตำบลปากน้ำเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“สร้างความสุข ปันรอยยิ้ม กับโครงการบ้านพอเพียงตำบลปะตง”

แต่เดิม ตำบลปะตงเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทรายขาวซึ่งขึ้นการป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างความมั่นคง ด้วย”บ้านมั่นคง” เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จากที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดภายใต้โครงกา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สระแก้ว ชูใช้ที่ดินรัฐ “นิคมสร้างตนเอง”พัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยคนจนผู้มีรายได้น้อย

จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดสระแก้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

วิถีชุมชน ฅนอินทรีย์ ที่หนองแก้ว

ตำบลหนองแก้ว ตั้งอยู่ที่ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบ…

อ่านรายละเอียด