ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331452694

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สิ่งดีดี ฟาฏอนี(ปัตตานี)… เราไม่ทิ้งกัน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด_๑๙

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน 1591331437344

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ทีมสภาองค์กรชุมชนตำบลวังพญา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)ในพื้นที่ ร่วมจัดทำครัวกลาง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1591331418781

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองคนดี

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331303508

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จำกัด ประชุมใหญ่สมาชิก

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331290677

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตู้กับข้าว “โฮมบุญแบ่งปัน” พอช.อีสาน ถึงมือผู้รับอย่างต่อเนื่อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331209350

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 29

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250574326

เรื่องดีดีที่ชุมชน : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต.คอลอตันหยง พร้อมด้วยชป.กร.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250548023

เรื่องดีดีที่อยู่ชุมชน : เวทีชวนคิดชวนคุยพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมทีมเมือง-ชนบท เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี เข้าพบประธาน พอช. เพื่อขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชุมชนภายใต้วิกฤต COVID-19”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. / วันนี…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ 1591250497993

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชนขอนแก่นและภาคี มอบเข็มขัดลูกเสือและเนตรนารี

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด