ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588578270831

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพุทรา ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกจำหน่าย

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588578261115

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลดงพลับ ร่วมเฝ้าระวังโควิด-19 และดูแลสุขภาพพี่น้องในชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588578253282

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลเขาดิน จัดเวทีทบทวนสภาองค์กรชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588578137890

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 12

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577966949

เรื่องดีดีชุมชน : บมค.บ้านครัวร่วมกับเทศบาลท่าลานทำแผนป้องกันและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577960099

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลคลองเขิน สภาองค์กรชุมชนร่วมกับกองทุนสวัสดิการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577950200

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดลพบุรีจัดเวทีทำความเข้าใจบ้านมั่นคง พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนในพื้นที่ตำบลป่าตาล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577941414

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลพระแท่นปิดโครงการบ้านพอเพียงงวด 1 เตรียมเบิกงวด 2 พร้อมถกปัญหาข้อติดขัดจากสถานการณ์โควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577932433

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหนองชุมพลเหนือ ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพร้อมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1588577922548

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สมุทรสาครเดินหน้าเร่งซ่อมแซมบ้านพอเพียงทั้ง 15 ตำบล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด