ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน จ.ปัตตานี ร่วมกันลงพื้นที่มอบน้ำยาทำความสะอาด(ฆ่าเชื้อ)

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

ต.ควนรู อ.ควนเนียง จ.สงขลา ร่วมพูดคุยวงเล็กๆกับทีมขบวนชุมชนจังหวัดสงขลา ประเด็นนำมาแลกเปลี่ยนกันสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่พี่น้องในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด Covid

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

ร่วมคิด รวมทีม ระดมความคิดฟื้นฟูจากวิกฤติโควิด-19″ ทีมบ้านมั่นคง สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ตำบลพญาขัน จังหวัดพัทลุง

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide7

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประชุมปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผ่านระบบออนไลน์

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide6

ตำบลควนรู อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา “ปรับวิกฤต สร้างฐานอาหารชุมชน สู้โควิด”

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide4

คนชะอวดไม่ทิ้งกัน คนละสิ่งคนละอย่าง เอามารวมกันสร้างตลาดชุมชนออนไลน์

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

สภาองค์กรชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำกลายกระจายเมล็ดพันธุ์ผัก ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

จังหวัดพัทลุง : ขบวนองค์กรชุมชนกับงานพัฒนา วางแผนการขับเคลื่อนภายใต้สถานการณ์คุกคามของโรคร้าย

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแก้วและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการลดรายจ่ายเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด

อ่านรายละเอียด