ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากฉลุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบสวัสดิการภัยพิบัติ พร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000,ชิ้น

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องตรวจไข้ 3เครื่องพร้อมเจลล้างมือให้ รพสต.

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองตำมะลัง จังหวัดสตูล แจกข้าวสารและผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ให้กับสมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตําบลคลองใหญ่ จ.พัทลุง จัดทำอาหารและแบ่งปันเมล็ดพันธ์ ให้กับสมาชิกในชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตําบลโพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทและภาคีเครือข่าย พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัส โควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

แผนปฏิบัติการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 พอช. สช. และภาคีทางยุทธศาสตร์ ภาคใต้

      #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สหกรณ์คลองลัดภาชี ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ซื้อข้าวสารไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูปเพื่อแจกสมาชิกในชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ขบวนองค์กรชุมชนตำบลบางเลน จ.นนทบุรี ซื้อ​และจัดหาวัสดุจำเป็นในการเคลื่อนงาน​ เพื่อป้องกัน​ โควิด-​19​

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายชุมชนตำบลห้วยโจด ร่วมกับท้องถิ่น ประชุมเรื่องการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและการจัดการตลาดชุมชน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปลายบาง จ.นนทบุรี ร่วมกันกับภาคีในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับประชาชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด