ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 8326

พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์และงานสำคัญของ พอช.ประจำปีงบประมาณ 2563

กรุงเทพฯ / ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 2563 สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20200107111658 Img 8151

พอช. ร่วมกับ depa สนับสนุนชุมชนบ้านมั่นคง ในที่ดิน สปก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำมา เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

‘จุรินทร์’ รองนายกฯ เยี่ยมบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าหมาย 10 ปีให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย 1.2 ล้านครอบครัวทั่วประเทศ

คลองลาดพร้าว/ รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Mg 9116

กระทรวง พม.มอบของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล พอช.มอบ ‘บ้านพอเพียงชนบท’ ซ่อมสร้างบ้าน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบของขวัญปีใหม่บ้านพอเพียงชนบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Img 6155

พอช.จับมือ depa สนับสนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชน มอบ ‘โดรน’ ใช้ในแปลงเกษตรที่ จ.สระแก้ว ลดต้น  

รูป 1 บรรยาย/ ชาวชุมชนตำบลคลองหินปูนรับมอบอากาศยานไร้คน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Img 0721

ขบวนชุมชนภาคกลาง-ตะวันตกจัดงาน ‘มหกรรมเศรษฐกิจชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองฯ’ ยื่นข้อเสนอให้กระทรวง-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

UNESCAP และพอช. นำคณะนายกเทศมนตรีเมืองจาก 8 ประเทศ ดูงานที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะนายกเทศมนตรี 8 เมืองจาก  8 ประ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

กทม.จับมือ พอช.แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนกรุงเทพฯ ภายในปี 2565 นำร่อง 14 เขต 194 ชุมชน 36,815 ครัวเรือน

นายสกลธี ภัททิยกุล  รองผู้ว่า กทม. (นั่งที่ 4 จากซ้าย) …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

‘จุรินทร์’ รองนายกฯ ร่วมงานมหกรรม ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ ภาคใต้ที่ จ.กระบี่ เตรียมขยายผลการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลน-กรมเจ้าท่าทั่วประเทศ

 กระบี่ / พอช.ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้จัดง…

อ่านรายละเอียด