ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

องค์ความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยห้อม

ตำบลห้วยห้อม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ลาน้อย ซึ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลแม่ฮี้

“บ้านที่มากกว่า คำว่าบ้าน” เป็นคำบอกเล่าที่ชุมชนตำบลแม่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การขับเคลื่อนบ้านพอเพียงชนบทตำบลเมืองปอน

ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายถึง 10 ห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Wangluek1

ผ้าป่าขยะ ซ่อมบ้านสร้างสุข ให้ชุมชนคนวังลึก

ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Khaolan1

“พลิกชีวิตชุมชน ด้วยพริกแกงหลังบ้าน”

หมู่บ้าน อพป.บ้านมะเดื่อทอง หมู่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทองค์กรชุมชนต่อการจัดการที่ดินทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่กลอง

ตำบลแม่กลอง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่ยกเป็นอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโบสถ์

ตำบลนาโบสถ์ เป็นตำบลหนึ่งใน 3 ตำบล ของอำเภอวังเจ้า จังห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Bangkhunteak1

มอบความสุข ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากโครงการบ้านพอเพียงชนบท

นักจัดการสื่อชุดความรู้สมุทรสงคราม ตำบลบางขันแตก เป็นตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของปร…

อ่านรายละเอียด