ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กาดฮิมตางตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตำบลแม่สาคร เดิมทีขึ้นอยู่กับตำบลอ่ายนาไลย และปี 2531 ไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการน้ำโดยชุมชนตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตำบลตาลชุม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมโยงทุกงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางสะแก

เชิดศักดิ์ พฤกษประมูล / ทองใบ สิงสีทา   สมุทรสงครา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 19 01

ฟาร์มสเตย์ บ้านหนองหล่ม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

“เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน ครูบาคำ พระเกจิอาจารย์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส่งเสริมสืบสานลานวัฒนธรรม “ไทยพวน” ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชาวไทยพวน ข้อมูลจากวิกิพีเดีย  ไทพวน หรือ ลาวพวน เป็นกล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เส้นทางสู่การซ่อมบ้าน สร้างคน สร้างอนาคตด้วยโครงการบ้านพอพียง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หินกอง เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี อยู่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซาววาสายน้ำเศรษฐกิจ ตำบลพระพุทธบาท

ตำบลพระพุทธบาท มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  39.84 ตารางก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

มะม่วงส่งออกตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ตำบลผาตอ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าวังผามี 7 หมู่บ้านดังนี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 18 01

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่ขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติศาสต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ผักปลอดภัยตำบลศิลาเพชร

ตำบลศิลาเพชร   เป็นสังคมชนบท  สังคมเครือญาติ  ประชากรส่…

อ่านรายละเอียด