ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก๊าซชีวมวลตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ตำบลเตาปูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ไปทางทิศใต้ ไปต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รากฐานของชีวิต พลิกได้ด้วยเงิน 1 บาท

ตำบลแม่ถอด เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเถิน จ.ลำปาง พื้นที่ส่ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 12 01

เห็ดหวาน หน่อไม้กรอบ ผักหวานป่า อาหารปลอดภัย จากป่าน้ำม่าว โดยพลังของชุมชนตำบลปง

ป่าน้ำม่าว ตำบลปง. อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากเดิมเคยเป็นป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านมั่นคงปากแพรก ความหวังสู่ความเป็นนจริง ของคนจนคนปากแพรก”

โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลแม่ลาว ปลอดสารเคมี จัดการขยะด้วยพลังครัวเรือน

ดินแดนสามขุนเขา      ใต้เงาภูลังกา ข้าวโพดงามอร่ามตา   …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ 1 บาท ตำบลปงดอน

ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ห่างจากที่ว่าการอำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 08 01

เพิ่มมูลค่า จากเศษผ้า สู่เงินล้าน

บริบทของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เงินบาทเดียวเชื่อมคนเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

อำเภอห้างฉัตร  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง  ทิศเหนือก…

อ่านรายละเอียด