ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 07 01

ป่าชุมชน ป่าไผ่ สู่ป่าเศรษฐกิจชุมชน คนบุญเรือง

ตำบลบุญเรือง มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉาง สานความร่วมมือ สร้างพลังพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วยชุมชนย่อย 26 ชุมชน มีพื้นท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 04 01

สันติคีรี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ป่าห้วยไม้งุ้น สู่วิถีชีวิตชุมชนคนโชคชัย

ตำบลโชคชัย มีเนื้อที่ประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พาช้างกลับบ้าน : เสียงก้องจากชุมชน

  สภาพทั่วไปตำบล           ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมด้วยเงิน 1 บาท”

ตามทางสันนิษฐานพื้นที่ตำบลนายาง ตั้งอยู่เขตการปกครองของ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

เทศบาลตำบลลำปางหลวง เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงโพธิ์แทน พลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย

ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าช…

อ่านรายละเอียด