สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 161233815 738671710371792 6622918691062481647 O

จุติ ไกรฤกษ์ รมว พม. ลงพื้นที่ ณ วัดหนองกาดำบำรุงธรรม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเเปิดตัวโครงการ “บวร” (วัด บ้าน โรงเรียน)

พิษณุโลก /  วันนี้ 17 ธันวาคม 2564 นายสมชาติ ภารสุวรรณ …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 159903340 3642867249094813 4057950197744387303 N

พอช. ร่วมกับคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี จัดทำบันทึกความร่วมมือ mou ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)กับสภาองค์กรชุมชนตำบล

ปัตตานี /  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 160914659 2924063014503729 6401724154597740609 N

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กองทุนสวัสดิการชุมชน 58 กองทุน ในปี 2564

เชียงใหม่ / วันที่ 16 มีนาคม 2564 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 160862905 3571185272992946 932776635861536803 N

พอช.ภาคอีสาน บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพกองทุน/กองทุนสวัสดิการชุมชน 23 กองทุนและโครงการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา/ 15 มีนาคม 2564 การประชุมจัดทำบันทึกความร่วม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 158431470 385564785822030 8696741355856581031 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1280 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์มอบความรักมาให้สมาชิก

สุราษฎร์ธานี / คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 160187982 386789075699601 3226393207000348044 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1279 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ลงพื้นที่หมู่ ๑๗ และ ๑๘ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้กำลังใจสมาชิก

สุราษฎร์ธานี /  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 160568318 3994843427200488 7194155090556211628 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1278 : คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขบวนองค์กรชุมชน รุ่นที่ 1/2564

กาฬสินธุ์ / คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13

การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนป่งขาม ยามแม่น้ำโขงเปลี่ยนไป

สภาองค์กรชุมชนตำบลป่งขาม นางหวานฉ่ำ  เมืองโคตร บริบทชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 158885969 4365749630107782 4965424035019487753 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1277 : พอช. ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. และผู้บริหาร พม. เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้เดือดร้อน 3 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ยะลา / พอช. ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. และผู้บริหาร พม. เ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 158891612 3916309451792445 2570937323472515869 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1276 : กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก ณ สวนไผ่นายประนอม

ตาก /การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ตามบันทึกข้อตกล…

อ่านรายละเอียด