บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

ขบวนชุมชนและ พอช.ร่วมขับเคลื่อนบ้านมั่นคงปี 2564 เป้าหมาย 21,200 ครัว จับมือมูลนิธิยุวพัฒน์พัฒนาคนรุ่นใหม่เริ่มในศูนย์เด็กเล็กนำร่อง 11 พื้นที่

ผู้ร่วมประชุม ‘การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขบวนที่ดินและที่อ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 131014564 3806833299373901 4854799178028866546 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1167 : สภาองค์องค์ชุมชนตำบลดอนศิลา คัดเลือกช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัย 5 ราย

เชียงราย / สำรวจทบทวนข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยภายในตำบลดอน…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวเด่นภาคเหนือ 1

สถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษแห่งที่ 13 ‘กะเหรี่ยงพุเม้ยง์’ จ.อุทัยธานี ขณะที่กะเหรี่ยง 3 จังหวัดยื่นหนังสือถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ ร้องปัญหาที่ดิน

การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 2

พอช. แสดงเจตนารมณ์ “พม.โปร่งใส” ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต

พอช./ วันนี้ เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 130269265 679055659666731 4572583432604102010 O

พอช. จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ชาติ

พอช. / วันนี้ เวลา 09.30-12.00 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1 450x300

งาน ‘มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตะวันตก’ ที่ จ.อุทัยธานี ‘ดิน..คือชีวิต น้ำ..คือสายเลือด ป่า..คือพลัง’ และการสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

ชาวกะเหรี่ยงบ้านพุเม้ยง์ อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  จ.อุทัย…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 2528

“บ้านสวย น้ำใส อยู่อย่างไรให้มีสุข” จากผู้บุกรุกสู่การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของคนริมคลองลาดพร้าว

  กรุงเทพฯ/ 5 ธ.ค.63 พอช.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมกา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 7389193

พอช.ร่วมประชุมกับ ปปช.ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุงเทพมหานคร / วันที่ 2-3 ธ.ค.63  ที่โรงแรมมิราเคิลแกร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 7151649

พอช.และสภาองค์กรชุมชนจับมือ ปปท.ทำแอ็คชั่นแพลนหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เช้าวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2563) น…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1 (1)

ชาวเล-มันนิ-กะเหรี่ยงรวมพลังร่วมประกาศปฏิญญา ‘หลีเป๊ะ’ พร้อมขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนกลุ่มน้อย

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล/  ปิดฉากการจัดงานรวมญาติพันธุ์ชาวเลค…

อ่านรายละเอียด