พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117386866 2992813014163511 1463127863211713062 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1086 : คนโนนราษีโฮมแฮงดำนาแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

มหาสารคาม /  สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี ร่วมกับสภาฮักแพง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117877441 738163286747134 9115604020055327199 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1085 : รมว พม. และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจากพายุซินลากูที่ผ่านมา

เชียงใหม่ / ชาวบ้านดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ยินดีเมื่อรัฐม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117807017 2988354884609324 925790442058379447 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1084 : บวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปี 2564 จำนวน 4 ครัวเรือน

นครพนม /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117537823 3295780963815573 7509407938127033643 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1083 : ตำบลตำนานเริ่มลงมือซ่อมสร้าง ‘บ้านพอเพียง’

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117386102 3819588408071588 5680122466050890767 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1082 : พอช.สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาผู้นำผู้นำภาคเหนือ

พิษณุโลก /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 116736142 2083490101795858 5590603503805598777 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1081 : ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายสำนักงานสาขา อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการเก็บเงินสมทบของสมาชิกประจำสาขา

ปัตตานี / นายธนกร ไชยภักดี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเท…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117352675 1711226312366995 6493169550882981251 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1080 : เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและจัดทำตัวชี้วัดถอดบทเรียนจังหวัดเลย

เลย/  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 13620020 1159897050718413 1320267742063918685 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1079 : วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด / เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ต.หนองแคน รวบรวมสม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 117362768 2984881421623337 5858536273437387615 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1078 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ “เวทีการประสานความร่วมมือการบริหารกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พิ้นที่เขตสุขภาพที่ 7 เป็นเวทีสร้างความเข้าใจและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาฯ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ / “เวทีการประสาน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117535629 2979242975520515 5660110989250031991 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1077 : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลาง จัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านกลาง

นครพนม /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงา…

อ่านรายละเอียด