สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151053960 3820546734672324 7198368708884453874 N

” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่ จัด ประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี สมาชิกกองทุนและหน่วยงานภาคีเข้าร่วมอย่างคึกคัก “

นครศรีธรรมราช /  เมื่อวันที่20/2/2564 กองทุนสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151523893 439086180875151 8669022546283098925 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1263 : กองทุนตำบลบ้านราม และกองทุนตำบลควนชะลิก ได้รวมตัวกันในการพัฒนาศักยภาพกรรมการโดยกระบวนการถอดบทเรียน

นครศรีธรรมราช / กระบวนการพัฒนาศักยภาพกรรมการสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 150420989 722697021969261 2802668990358917042 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1261 : กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีรส่งมอบวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย

สิงห์บุรี / กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบลท…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 149351279 274385150947896 2419831559833964793 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1260 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ พอช. และนายเทพรัตน์ จิตทพันธ์ (อาจารย์โต) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเลี้ยงชันโรง

สงขลา / ณ กลุ่มวิสหากิจเลี้ยงชันโรงคลองต่อ เทศบาลเมืองก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150202663 3496823620429112 1180796138313979692 N

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ พอช.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสถา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 150896352 720952495477047 3079040815873361125 N

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนร่วมกับสำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จัดเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี / ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนร่วมกับสำนักงา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 149019763 720928572146106 2910899222464084075 O

เวทีเรียนรู้การสร้างความเข้าใจการสำรวจข้อมูลเมืองทุกมิติตำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม / ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบางน้อยแสนเหรียญ ตำบล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 149815847 719810105591286 4935514898761623395 O

เวทีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดชัยนาท

ชัยนาท / คณะประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 148266301 816686762522626 1456436497213765327 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1249 : เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน(เตามณฑล ขนาด 1 กระทะ) เพื่อชุมชน เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอาชีพของคนท่าเคย

สุราษฎร์ธานี / เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน(เตามณฑล ขนาด 1 ก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 148056940 717433875828909 4478146391710624697 O

เวทีบันทึก​ความร่วมมือ​กองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ที่ขอรับงบประมาณประจำปี 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุทธยา /  คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพ…

อ่านรายละเอียด