สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Codi Default Image

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1246 : พิธีเปิดกองบุญข้าวปันสุข​ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ​ ร่วมชาวบ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม​ จ. อำนาจเจริญ​

อำนาจเจริญ / พิธีเปิดกองบุญข้าวปันสุข​ โดยรองผู้ว่าราชก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 6003

พอช.และผู้นำองค์กรชุมชน ประชุมหารือกับ ปปท.ร่วมขับเคลื่อน Big Rock การป้องกันการทุจริต

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพร แก้วหนู รองผู้อ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 95000

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1241 : กองสวัสดิการชุมชนเทศตำบลบ้านส้อง ติดตามเข้าเยี่ยม ด.ช ภูริวัฒน์ เป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมมอบเงินสมทบ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี /  กองสวัสดิการชุมชนเทศตำบลบ้านส้อง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 145790331 3463052347139573 859477636083283566 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1240 : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ใช้โดรนเพื่อการเกษตรมุ่งเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรสู่เมืองธรรมเกษตร

อำนาจเจริญ / 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก 145644387 713433872895576 2809910138907350778 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1239 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง และ พอช. โดย สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ได้จัดเวทีบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท จ.ระยอง ปี 2564 จำนวน 12 ตำบล 248 ครัวเรือน

ระยอง /  ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ มหาลัย…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือ 147932

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1232 : พอช.ภาคเหนือ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตาก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เปิดตัวโครงการ Mobile ปันสุขสู่ชุมชน (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค19

ตาก / เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตาก และสถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 140850662 709793789926251 7154639587746531158 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1231 : หลายหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมกันภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลต้นแบบของสภาองค์กรชุมชนและสภาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง 5 พื้นที่

ลำปาง /  นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 141769804 3758475084212823 1238310144195336034 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1226 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลย์ บูรณาการการจัดสวัสดิการ ร่วมกับการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบองค์รวมตั้งเป้าเพิ่มสมาชิก 2000 คนภายในปี 64”

นครศรีธรรมราช /  ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 141441421 3612298765486320 4090323628484697695 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1216 : ตำบลรับร่อกับอีกหน่งความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน กับการรับรองมาตรฐานผลผลิต GAP

ชุมพร / ความสำเร็จงานรับรองคุณภาพผลผลิตGAPทุเรียน&#8230…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตก 139356216 706041190301511 518193326677905022 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1214 : ขบวนองค์ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวที MOU โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19

สุมทรสาคร / คณะประสานงานขบวนองค์ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จ…

อ่านรายละเอียด