สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108185816 2614159425471729 4920656934374563758 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1020 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกองทุนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ตามที่ระเบียบกองทุนกำหนด

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 110210438 780385945832520 1141247249735907046 N (1)

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1018 : ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอทอง และคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โควิด-19 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ

สุราษฎร์ธานี / ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 113571426 148944260108734 7632205715453650925 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1015 : กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก ได้มอบต้นมะเขือ พริก ปุ๋ยนํ้าหมักให้กับ โรงเรียน อ.บ.จ สุราษฎร์ธานี ๑ เพื่อมุ่งเป้าหมายให้โรงเรียนมีอาหารกลางวัน

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก ได…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1594987794193

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1010 : “ร่วมขับเคลื่อนการเสนอร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109360428 3242839975806066 8611340895480589431 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1009 : “หัวใจ แผนชีวิตชุมชน” การจัดกระบวนการ”การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

ลำพูน /  “หัวใจ แผนชีวิตชุมชน” การจัดกระบวน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108203400 3372441152787454 6866314546732060524 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1004 : พอช.จับมือภาคีเดินหน้าพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ปัตตานีเดินหน้าพัฒนาศั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 107808408 2899187496859397 4221025425007245623 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 993 : สานพลังภาคีหนุนความมั่นคงทางอาหาร 4 จังหวัดอีสานกลาง รองรับผลกระทบจากภัยโควิด-19

มหาสารคาม /  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา มห…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 107518886 3191594670900870 5396396641544035555 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 986 : เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพรจับมือสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชุมพร และหน่วยงานภาคี ” ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์ “

ชุมพร / ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฏร์บูรณะ (วัดนอก)ตำบลท่ามะ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1594311959921

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 985 : พอช.ร่วมกับภาคีพัฒนา และคณะทำงานพัฒนาผู้นำชุมชนภาคใต้ชายแดน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดนราธิวาส

เรื่องดีดีที่ชุมชม ตอนที่ 985 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 25…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1594311913046

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 984 : พอช.จับมือพี่เลี้ยงอาสามุ่งพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อชุมชน

เรื่องดีดีที่ชุมชม ตอนที่ 984 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 25…

อ่านรายละเอียด