สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ 1 บาท ตำบลปงดอน

ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ห่างจากที่ว่าการอำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เงินบาทเดียวเชื่อมคนเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

อำเภอห้างฉัตร  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง  ทิศเหนือก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

เทศบาลตำบลลำปางหลวง เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทช่วยรวมญาติทั้งตำบล

พัฒนาความเป็นมาขององค์ความรู้ ตามที่ผู้นำชุมชนกล่าวขานส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

ตำบลอุโมงค์ มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดลำพ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ลำพูน

ตำบลทากาศ มีประชาชนเข้ามาอาศัยในปี พ.ศ.2350  อพยพมาจากก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ตำบลบ้านปวง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่บอนเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน

ตำบลหนองล่อง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเวียงหนอ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดสวัสดิการชุมชนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิงได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลริมปิง เมื…

อ่านรายละเอียด