ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเสื้อผ้าของใช้เด็กให้กับน้องๆในชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มอบเงินในการเยี่ยวยาครอบครัวในช่วงวิกฤตของโรคไวรัสโคโรน่า

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา วางแนวทางการทำงานเนื่องสถานการณ์พบผู้ป่วย covid-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide6

กองทุนสวัสดิการเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ทำเจลล้างมือเเจกชาวบ้านและแจกหน้ากากให้พี่น้องชาวชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide6

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ ร่วมสมทบทุนสู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide4

สหกรณ์บ้านมั่นคงนางนวล จ.สมุทรปราการ ได้รับการช่วยเหลือ จากเทศบาลตำบลบางปู แจกหน้ากากผ้าอนามัยและน้ำยาป้องกันเชื้อโควิด 19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

ตำบลศาลายา จ.นครปฐม สมาชิกในชุมชนได้รับถุงพระราชทาน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ตำบลในโซนเศรษฐกิจ ตรวจวัดไข้คนเข้าออกในชุมชน ในตลาด แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

พม.จัดทีมลงพื้นที่ ชุมชนคลองลัดภาชี สำรวจผลกระทบจากสถานการร์โควิด-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide7

สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่รับมือวิกฤตโควิด-19

อ่านรายละเอียด