ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide4

คนชะอวดไม่ทิ้งกัน คนละสิ่งคนละอย่าง เอามารวมกันสร้างตลาดชุมชนออนไลน์

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

สภาองค์กรชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำกลายกระจายเมล็ดพันธุ์ผัก ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

จังหวัดพัทลุง : ขบวนองค์กรชุมชนกับงานพัฒนา วางแผนการขับเคลื่อนภายใต้สถานการณ์คุกคามของโรคร้าย

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแก้วและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการลดรายจ่ายเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide9

สภาองค์กรชุมชนตำบลพลิ้ว จ.จันทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นและท้องที่รณรงค์ ให้ความรู้ เรื่อง โควิด 19 พร้อมทำน้ำยาฆ่าชื้อและแจกเอกสารให้เฝ้าระวังกับประชาชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide8

ชุมชนสามัคคีติวานนท์ นนทบุรี ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากยังไม่ได้ปลูกบ้าน สมาชิกใช้พื้นที่ว่างทำแปลงผัก เพื่อไว้เก็บกินกันในชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide6

กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ แจกข้าวสาร น้ำมัน ไข่ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเบื้องต้น #โควิด-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide7

เมืองยานนาวา กรุงเทพฯ จัดทำแอลกอฮอล์เจล 10 ชุดเพื่อนำไปทำให้กับชุมชนสมาชิก ใน 10 ชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide5

สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุด เมืองบางปะกง ได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านรายละเอียด