ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

“ธรรมนูญ ON AIR” ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ ๔ “เครือข่าย จ.ปัตตานี รับมือกับโควิต ๑๙

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับภาคีพัฒนา” ในพื้นที่ภาคใต้

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

คนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน”สภาองค์กรชุมชนตำบลควนเสาธง ช่วยเหลือเบื้องต้นกับสมาชิกในชุมชนตอ่การระบาดของโควิด19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งสถานการณ์โควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในชุมชนเอง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี จัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครปฐม จัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ แจกให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19

          #เรื่องดีดีที่ชุมชน …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบล ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนคลองใหม่ รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบลบึงบา ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันสถานการณ์ Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

บ้านมั่นคงชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ เรียนรู้การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชน และครัวเรือน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด