ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1586830935998

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคเหนือ ประสานงานกับขบวนจังหวัดพิจิตรและติดตามกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ชาวบ้าน10 หลังคาเรือน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 160157

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลชะอวด เศรษฐกิจชุมชนคึกคักทุกวัน ในส่วนการป้องกันโควิด ก็เป็นไปอย่างแข้มแข็ง

นครศรีธรรมราช / สภาองค์กรชุมชนตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบลแพรกหา จังหวัดพัทลุง จัดตั้งกองทุนข้าวสารเพื่อดูแลเรื่องอาหารให้กับคนในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจชุดคัดกรองโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เดินหน้าต่อ…บ้านพอเพียงชนบท’ สภาองค์กรชุมชนตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการตำบลมะกรูด ประชุมพร้อมฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อวางแผนต้านโควิด 19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านโฮมแสนสุข เริ่มหางานให้คนไร้บ้าน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : น้ำใจเจ้าหน้าที่อีสาน และครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนายทรงพล ปานเจริญ ชาวบ้านหมู่ 8 ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท 2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี เร่งซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2563

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด