ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 90163082 609452306572457 7072276604826681344 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เปิดบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลเขานิพันธ์จำนวน 30 ครัวเรือน งบประมาณจาก พอช. ของ 26ตำบลรวม 7,258,000 บาท

ตำบลเขานิพัน จ.สุราษฎร์ธานี / พิธีเปิดบ้านโครงการบ้านพอ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88134878 609465593237795 5811152732161048576 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เปิดบ้านหลังแรกโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเมืองเวียง

สุราษฎร์ธานี / สภาองค์กรชุมชนต.เมืองเวียงนำโดยท่านประธา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 89034147 585125065678798 1248559633035952128 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : Kick off โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าเคย

สุราษฎร์ธานี / โครงการบ้านพอเพียงชนบท ..โดยนายถาวร พรหม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน P Mann

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เสน่ห์ของผ้าทอ ไท-ยวน จาก ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88248438 2608049309306552 8143598133151006720 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 / 2563 ปีงบประมาณ 2563

ขอนแก่น/ ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 88416914 2886333184760355 8840366150685556736 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เวทีสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการและบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน”

ปัตตานี / ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ อำเภ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87485867 2607790765999073 5702564916557250560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2363

ศรีสะเกษ / ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 87824336 501610720785221 6207386752529727488 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : วางแผนการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย 3 บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม / ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 8739

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายอุทัย บุญดำ ประธานคณะกรรมการโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง ตำบลลำสินธุ์

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ศักดิ์ศรีผู้เฒ่าของชุมชนจังหวัดกระบี่

กระบี่ / เครือข่ายสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่ ได้ร…

อ่านรายละเอียด