ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 211180

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านพอเพียงชนบท หลังแรกในโครงการบ้านพอเพียงชนบทของภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก

วันที่ 27 ม.ค. 2562 ที่บ้านหนองกรับ ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้า…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Goodstoryesan002

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นางพัชรี บุญมี ประธานกองทุนคุณธรรมสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

  #GoodStoryEsan#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Goodstoryesan001

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายวิเชียร สัตตธารา เลขานุการ กองบุณคุณธรรมเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

  #GoodStoryEsan#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86340

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ร่วมใจสร้างที่บ้านโนนสร้างคำ

25 มค.62 ที่บ้านโนนสร้างคำ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลย์มังสาหาร จ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 200592

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลโพธิ์ทองร่วมแก้ปัญหาที่ดินและการอยู่อาศัยที่มั่นคง

วันที่​ 24​ มกราคม​ 2563​ สภาองค์กรชุมชนตำบลโพธิ์ทอง ร่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นายอนันต์ จันทราภิรมย์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นายสมนึก แก่นไม้หอม ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางไม้ป่า ธิรานันท์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นายกฤษดา วัฒนศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลท่าเสา จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางบุญเชิญ วงศ์วิฑูรวัฒนะ ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด