ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางบานเย็น สมันกสิวิทย รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางสนอง รวยสูงเนิน กับมุมมองเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทย

#20ปีพอช.#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน#เรื่องดีดีที่ชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี มุมมองเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทย

#20ปีพอช.#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน#เรื่องดีดีที่ชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

พิพัฒน แก้วจิตรคงทอง วิสาหกิจชุมชนตำบลท่าเสา

#20ปีพอช.#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน#เรื่องดีดีที่ชุมชน &nbs…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Lung Dum

นายสุชินทร์ เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน

#20ปีพอช.#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน#เรื่องดีดีที่ชุมชน

อ่านรายละเอียด