ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลบางพระเหนือ

 “บางพระ” มาจากการที่ประชาชนในพื้นที่เป็นผู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบลนาพญา

ตำบลนาพญาตั้งอยู่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยห่างจาก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Talasup4

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

บ้านทะเลทรัพย์เดิมชื่อว่าบ้านทะเลสาบบ้านตั้งมาเมื่อไรไม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตันหยงโปใช้สภาฯ รวมพลังชุมชนภาคีดั้งเดิม ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียน

นายอิตริส อุเส็น ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตันหยงโป อำเภอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Ban Na Model1.

“บ้านนาโมเดล” การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

ตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง   ประกอบด้วย   12  หม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Na Thamm1

รูปธรรมการจัดการอาหารปลอดภัย แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลนาท่อม

ปัญหาด้านความปลอดภัยทางอาหาร เป็นวาระหลักๆของประเทศ ปัจ…

อ่านรายละเอียด