ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Paknam8

การท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากน้ำ

  ตำบลปากน้ำเป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอเมืองชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำจืด

ตำบลน้ำจืดที่เก่าแก่ ตำบลนี้ก่อเกิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Saidang2

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลทรายแดง

เดิมบ้านทรายแดงเป็นชุมชนขนาดเล็กและสาเหตุที่เรียกว่า“บ้…

อ่านรายละเอียด