เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สวัสดิการตำบลเวียงคอยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายสมาชิกสู้ภัยโควิด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลบางโทรัดแจกข้าวกล่องบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลนาวุ้งทำความเข้าใจโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้เข้มแข็ง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ ร่วมกับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ และ พอช.หารือแนวทางการพัฒนาโครงการและแผนงาน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนจังหวัดกาญจนบุรี จัดวงแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และลงพื้นที่ตรวจรับบ้านพอเพียง พบถูกพายุพัดช่วงซ่อมบ้านมีความเสียหายมากขึ้น

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลไผ่ใหญ่เดินหน้าซ่อมแซมบ้านพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19สวัสดิการชุมชน 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการฯเมืองปากช่อง มอบหน้ากากผ้า

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคอีสาน มอบไข่ไก่แก่เครือข่ายเมืองนครขอนแก่น

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 7

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด