ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี เข้าพบประธาน พอช. เพื่อขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชุมชนภายใต้วิกฤต COVID-19”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. / วันนี…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ 1591250497993

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชนขอนแก่นและภาคี มอบเข็มขัดลูกเสือและเนตรนารี

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250486043

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.อีสาน เปิดตู้กับข้าว “โฮมบุญแบ่งปัน”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250339873

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 28

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250452030

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ครัวกลางเมืองยานนาวา ดูแลพี่น้องให้อิ่มท้อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน 1591250429440

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ครัวกลางแหล่งอาหารชุมชนเขตภาษีเจริญ จัดถึงที่น้องเรียบร้อยแล้วจัดให้พี่น้องอิ่มท้องในทุกวัน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1591250269294

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนฯ ขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายมีสมาชิก 5,000 คน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250416343

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เปิดแล้ว ตู้ปันน้ำใจ ตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250218901

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 27

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวเด่น 330274

ติดตามชม รายการเรื่องดีดีที่ชุมชน ตอน เขาไม้แก้วเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจฐานราก ออกอากาศในรายการช่อง 5 ข่าวเช้า วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 05.30-06.30 น

อ่านรายละเอียด