บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 115775954 2940420156069464 779530164367251825 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1040 : สภาองค์กรชุมชนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทให้กับผู้มีรายได้น้อยตำบลวังตามัว จำนวน 8 หลัง

นครพนม /  สภาองค์กรชุมชนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 116433103 2940728446038635 2340837389004289918 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1039 : ” นักติดตามประเมินผล เสริมพลังกลุ่มจังหวัดสบายดี”

จังหวัดอุดรธานี / ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักติดตามปร…

อ่านรายละเอียด