สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 115932257 131565348624881 6448157831350414145 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1045 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเชียงคำ” ดำเนินโครงการ ปันสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง”

พะเยา /  #คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเชียงคำ&#…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 115789997 3245667982160205 6943064159559797048 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1044 : นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

สตูล / นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

(พิเศษ) เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1043 : ชาย “พิการ” ผู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา

นายล้วน พุกนันทา  (ลุงล้วน) อายุ 57 ปี  อาศัยอยู่ในโครง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 115453505 3051387061648906 4984879235978707800 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1042 : เวทีสร้างความเข้าใจและพัฒนา”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นตำบล”

ยะลา / เวทีสร้างความเข้าใจและพัฒนา”โครงการพัฒนาคุณภาพชี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 115782600 2943871982390948 2517095084897077542 N

เรื่องดีดี่ชุมชน ตอนที่ 1041 : เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อำเภอโพธิ์ตาก สอบทานสภาฯ สวัสดิการ บ้านพอเพียง ปี2563

จังหวัดหนองคาย/ / ประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อำเภอโพ…

อ่านรายละเอียด