บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117713034 158121539191006 427879736704301139 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1097 : ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน และทีมงาน พอช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี / คุณสมสุข บุญญะบัญชา ( พี่เขียว ) …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 118159824 3288943177857122 4368618764364977205 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1096 : “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สู่สังคมอันดามันแห่งความสุข”

กระบี่ /  สัมนากลุ่มจังหวัดอันดามัน ณ The pine apple ho…

อ่านรายละเอียด